about

KURS 5

 “TERMİNOLOJİ”

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN- Sanko Üniv. Tıp Fak. Anatomi AD, Gaziantep
Prof. Dr. Erdoğan UNUR-Erciyes Üniv. Tıp Fak. Anatomi AD, Kayseri
Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ-Trakya Üniv. Tıp Fak. Anatomi AD, Edirne

Amaç: Her meslek ve sanat kolunda olduğu gibi tıp mesleğinin de kendine özgü teknik terimleri ve terminolojisi vardır. Tıp eğitiminde kullanılan terminolojinin temeli Latince ve Grekçe kökenli terimlere dayanmaktadır. Tıp eğitimine yeni başlayan bir öğrenci bu terimlerle ilk olarak anatomi derslerinde karşılaşmaktadır. Bu yüzden anatomi eğitimini yürüten öğretim üyeleri tıbbi terminolojinin temel kurallarını doğru bilmek ve bu bilgileri doğru aktarmakla yükümlüdür. Bu kursun amacı gelecekte anatomi eğitimini yürütecek genç bireylere tıbbi terminolojinin temel kurallarını vermek ve onların terminolojiye bakış açılarını olumlu yönde etkilemektir.   

Kurs Kontenjan Sayısı:15 kişi

Kurs Ücreti : 100 TL

Saat Konu Eğitmen
9:00 – 9:45    Latin alfabesinin fonetik özellikleri,         Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ
Tıbbi Latincedeki sözcük çeşitleri ve özellikleri
10:00 – 10:45  Latincede isimlerin çekimleri        Doç. Dr. Selman ÇIKMAZ
11:00 – 11:45    Latincede isimlerin küçültme şekilleri    Prof.Dr. Erdoğan UNUR
Yemek Arası
13:00 – 13:45    Latince sıfatlar, sayı sıfatları ve sıfatların çekimleri    Prof.Dr. Erdoğan UNUR
14:00 – 14:45    Latincede tamlamalar                Prof.Dr. Salih Murat AKKIN